توضیحات پروژه

آدرس پروژه : مشهد،الهیه،میدان الهیه،سجادیه ۲۲
مجری پروژه جناب آقای اسکندری
سنگ نما : ترامیت بوکان سفیدهاله دار وترامیت بوکان درجه یک

جزئیات پروژه

اشتراک گذاری