درباره ما

ویژگی سنگ های ساختمانی

طریقه ارزش گذاری سنگ

طریقه ارزش گذاری سنگ

تراورتن عباس آباد،با بررسی تاریخچه استفاده از سنگ های ساختمانی و نیاز افراد به بعضی سنگ ها برای تعمیر و یا ایجاد ساختمان، این سوال مطرح می شودکه چگونه سنگ های ساختمانی مختلف ارزش گذاری می شوند و یکی گرانتر و دیگری ارزانتر است؟ ارزش یک سنگ از چندین عامل حقیقی نشأت می گیرد که با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، می‌توان ارزش و رتبه خاصی را برای آن در نظر گرفت که در زیر به فاکتورهای تاثیر گذار اشاره می شود، با مطالعه اصول معماری  در هر منطقه  می توان پی به ارزش هر سنگ برد و در این مطالعات موضوع مورد بررسی فاکتورهای زیر خواهد بود:

ارزش حقیقی

تراورتن عباس آباد،ارزش حقیقی سنگ وابسته به میزان کارایی و اهمیت فرهنگی آن می باشد. اگرچه اهمیت فرهنگی یک سنگ به طور مستقیم، به میزان استفاده آن سنگ در آثار قدیمی می باشد اما در مورد تمامی سنگ ها اینگونه نیست که در زیر به عوامل موثر در ارزش حقیقی یک سنگ می پردازیم:

اهمیت بنا:

تراورتن عباس آباد،یکی از راه هایی که از آن می توان به ارزش فرهنگی یک سنگ پی برد، رابطه ی آن با مفهومی است که همه ی ما با آن آشنایی داریم و آن، میزان استفاده ی سنگ در بنا های ملی و تاریخی است.

اهمیت فنی:

اهمیت فنی هر سنگ را میزان کارایی آن برای کاربرد مد نظر تعیین می کند؛ خصوصیات فیزیکی سنگ، شامل: استحکام، تخلخل، نفوذپذیری، ساختار، دانه بندی، رنگ و همچنین سازگاری آن با دیگر مصالح استفاده شده، همگی در اهمیت فنی سنگ تاثیر گذار می باشند. تجربه نشان می‌دهد که مسئله سازگاری سنگ با محیط اطراف، نسبت به گذشته، اهمیت بیشتری یافته و در انتخاب سنگ نقشی حائز اهمیت دارد و در زمان انتخاب سنگ طراحان تلاش می کنند سنگی را برگزینند که با دیگر اجزای استفاده شده در اطرافش، همخوانی بیشتری داشته باشد، مثلاً نیمکتی سنگی انتخاب می شود که متناسب با دیگر اجزاع بنا همچون نما و سنگ فرش باشد.

اهمیت فرهنگی:

اهمیت فرهنگی به کار گیری یک سنگ تا حدود زیادی غیرقابل محاسبه است زیرا به مفاهیمی انتزاعی مثل تاریخ، ارجاع به فعالیت های صنعتی، کشاورزی افراد در گذشته، جایگاه وشأن فرد در جامعه و.. بستگی دارد. سنگ اگر در یک یا تعداد کمی بنا به کار رفته ولی این بنا ها از نظر معماری و یا تاریخی مهم باشند ارزش فرهنگی بالایی خواهد داشت و چون نگهداری و تعمیرات آنها نیز به احتمال قوی با همان سنگ انجام خواهد شد،  نیاز به این نوع سنگ در بازار همچنان وجود خواهد داشت. همینطور، اگر سنگی در همه ی ساختمان های یک منطقه به کار رفته باشد نیز اهمیت مکانی خواهد یافت و برای تعمیر این ساختمانها به آن احتیاج خواهد بود. هر منطقه سنگ های خاص خودش را دارد که با سنگ های مناطق دیگر، متفاوتند. این تفاوت درترکیب، رنگ، طرح، اندازه ی دانه بندی و … می باشد که همه ی آن ها بر ظاهر سنگ و در نهایت بر ظاهر بافت ساختمانی آن منطقه تأثیر می‌گذارد.

ظاهر خاص:

خاص بودن ظاهر برخی از سنگ ها، دلیل اصلی ارزش گذاری بیشتر آنها در مقایسه با دیگر سنگ ها بوده و به خاطر متمایز بودن و زیبایی منحصر به فرد آنها خواهان بیشتری دارد.

شکلی که سنگ پس از هوازدگی پیدا می کند و تغییر شکلی که به دلیل ترکیبات موجود در آن به مرور رخ می دهد و امکان رشد گیاهان و گل سنگ بر روی آن، ملاک مهمی برای ارزش گذاری سنگ می باشد و افراد مایل اند تا هزینه بیشتری پرداخت کنند ولی تا مدتها از پایداری بنای خود اطمینان داشته و هزینه کمتری بابت نگهداری و مراقبت پرداخت کنند.

بعد مسافت، یکی دیگر از مواردی که باعث تفاوت در ارزش سنگ می شود، وجود فاصله محل استخراج تا مکان به کار گیری آن می باشد. معمولاً سنگ به کار گرفته برای ساخت بناهای موجود در هر منطقه مطابق با معادن سنگ نزدیک به آن است. انتقال سنگ از معدن به محل ساخت از سیستم های ابتدایی حمل و نقل، مانند حمل با اسب، حمل به کمک آب و بعد از آن به کمک ریل شروع و با پیشرفت تکنولوژی روش های انتقال آسانتر و امکان جابه جایی سنگ به فاصله های دورتر نیز محقق شد. زمین داران و صنعت گران، اغلب استفاده از سنگ های منطقه خودشان را به استفاده از سنگ هاییتراورتن عباس آباد،  که هزینه ی حمل و نقل به آن تعلق می گیرد و در اصل متعلق به منطقه دیگری می باشند ترجیح می دهند. این عقیده در مجموع ساختمان ها و بناهای ساخته شده با یک نوع سنگ در هر منطقه منعکس می‌شود.

ویژگی های منطقه ای :

تراورتن عباس آباد، سنگ های مختلف یک منطقه اغلب ویژگی های مشابه زیادی دارندتراورتن عباس آباد، و این باعث می شود که بین سنگ های موجود در هر منطقه، همخوانی و ارزشی نزدیک به یک دیگر وجود داشته باشد.

ارزش برونی:

ارزش برونی، تراورتن عباس آباد،ویژگی هایی است که ما به طور عادی و تقریباً بدون فکر کردن، برای سنگ در نظر می گیریم. به طور مثال، این که در گذشته چه میزان از این سنگ در ساختمان سازی استفاده می‌شده و چه میزان در آینده برای تعمیر ساختمان به این سنگ، احتیاج خواهد بود، این ارزش، ارزشی است که تاجران سنگ در کار خود لحاظ می کنند و هرچه تقاضا برای سنگی، به دلیل مصارف ساخت و تعمیرات بالا تر باشد، آن سنگ نسبت به سنگ های دیگر با ارزش تر و گران تر است. برای مطالعه سابقه استفاده یک سنگ خاص می بایست میزان عمومیت استفاده از آن در منطقه و زمان مشخصی را تحقیق کرد که این امر به صورت میدانی و با بررسی تعداد ساختمانها، اندازه و یا تعداد سنگ به کار برده شده و … به صورت نیمه عددی مشخص می شود ولی تقاضا برای مصارف تعمیری با میزان دوام سنگ رابطه ای معکوس خواهد داشت و سنگی که در گذشته خیلی استفاده میشده و ماندگاری بسیار زیادی دارد، در مقایسه با سنگی که به میزان متوسطی استفاده شده ولی دوام  کمتری دارد، تقاضای کمتری خواهد داشت و هرچه میزان تقاضا بیشتر باشد ارزش و قیمت سنگ افزایش می یابد، یکی  دیگر از فاکتورهای برونی تاثیر گذار در ارزش یک سنگ،تراورتن عباس آباد، میزان حجم ساخت و ساز پروژه های ساختمانی جدید در یک منطقه می باشد.

 

Leave a comment